Küldetésnyilatkozat

 

"...gyermekeim! A szerencsét ne keressétek léha álmokban, üres mesékben,
ne keressétek a levegőben, kincses házak titkos rejtekeiben.
A szerencse nem ott van.
A szerencsének lakása a >>munka<<... csupán ott lehet megtalálni."

(Mikszáth Kálmán)

 

Mi, a Mikszáth Kálmán Líceum dolgozói azt szeretnénk, hogy a diákokkal és a szülőkkel együttműködve közös erkölcsi alapelveket vallva mindannyiunk megelégedésére végezzük munkánkat. Kiemelt szerepet szánunk az egyéni felelősségvállaláson, kötelességtudáson alapuló, céltudatos kompetenciafejlesztő oktató-nevelő munkának.
Célunk, hogy diákjaink a magyarság és európaiság értékeit közvetítő versenyképes tudást és emberi mintát kapjanak.
Ennek megfelelően a magyar-francia kéttannyelvű tagozaton a magas szintű nyelvi képzésen túl olyan személyes és intézményes kapcsolatokat kívánunk biztosítani diákjainknak, városunknak és régiónknak, melyek a francia nyelvű kultúrkör értékeinek átélését és átvételét ugyanúgy természetes igénnyé teszik, mint a magyar kultúrkör értékeinek méltó és hamisítatlan francia nyelvű közvetítését.
Az általános gimnáziumi tagozaton emelt óraszámban tanítjuk az angol és a német nyelvet, valamint az informatikát, mely ismeretek korszerű kommunikációs alapot nyújtanak tanulóinknak.
A postaforgalmi tagozaton és a szakképző évfolyamokon a munka világában eladható, biztos és továbbfejleszthető szakmai ismeretekkel vértezzük fel diákjainkat. Kollégiumunkban kulturált és támogató környezetet biztosítunk tanulóinknak, a társadalmilag értékes, egyénileg eredményes életvitelre történő felkészüléshez. Őszinte, becsületes és művelt embereket szeretnénk nevelni, akik évtizedek múlva is büszkék lesznek arra, hogy mikszáthos diákok voltak.

"Jót s jól! Ebben áll a nagy titok." (Kazinczy Ferenc)