Referencia intézmény

A TÁMOP 3.2.2/08/A/2 keretében megvalósuló „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” című program referencia intézményeként működik iskolánk, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium.
A projekt megvalósítása során ellátja a következő referencia intézményi feladatokat:

 • jó gyakorlat átadása
 • bemutató tanítások
 • műhelymunka feltételeinek biztosítása
 • konzultációk szervezése, lebonyolítása

 - A pályázati felhívásban leírt referencia területek közül a következőkben nyújt támogatást:

Kompetencia alapú oktatás:
A fenti területen belül az alábbi résztevékenységek ellátását végzi:

 • Matematika „A” és „C” 9-12. évf.
 • Életpálya-építés „C” 9-10. évf.
 • Életpálya-építés „A” 9-12. évf. történelem, földrajz, osztályfőnöki órákon


Módszertani kultúra elterjesztése:

A fenti területen belül az alábbi résztevékenységek ellátását végzi:

 • Tanulásmódszertani foglalkozások
 • Kooperatív tanulásszervezés
 • Projektmódszer
 • Konfliktuskezelés
 • Tanulói laptop alkalmazása


Tartalmi innováció:

A fenti területen belül az alábbi résztevékenységek ellátását végzi:

 • Kéttanítási nyelvű képzés
 • Természettudományos komplex képzés
 • Professzionális pályázatírás projektmenedzsment,
 • Európai Uniós Projektek kidolgozása és megvalósítása.

- Az intézmény pedagógusai vállalják azt, hogy a pályázó által szervezett továbbképzéseken, szakmai fórumokon aktívan részt vesznek.

- A pályázó által a pályázathoz szervesen kapcsolódó regionális, megyei, kistérségi, helyi konferenciák, szakmai értekezletek, továbbképzések lebonyolításában részt vesznek (helyszínbiztosítással, szakmai segítségnyújtással).

- Az intézmény vállalja, hogy a pályázathoz kapcsolódó dokumentációk elkészítésében aktívan részt vesz.

Referencia intézményként a „jó gyakorlatok” feltöltését elkezdtük az Educatio honlapjának szolgáltatói kosarába:

A feltöltött „jó gyakorlatok”: http://kosar.educatio.hu/

 1. Komplex természettudományos oktatás bevezetése a 9. osztályban
 2. Tanulási módszerek, stratégiák kialakítása – tanulás módszertani foglalkozások a 9. osztályban
 3. Digitális iskolatáska használata tanórán