Különös közzétételi lista

 Intézményi programok
A pásztói Mikszáth Kálmán Líceum Pedagógiai Programja 2017
    I. sz. melléklet
    II. sz. melléklet
    III. sz. melléklet
     
 A 2017/2018 tanévi intézményi munkaterv - tanév rendje és feladatellátási munkaterv
   
Intézményi szabályzatok
    Házirend
  Szervezeti és Működési Szabályzat
   A tanulók kimaradása és évfolyamismétlése
  A tanórán kívüli egyéb foglalkozások-, szabadidős foglalkozások igénybevételének lehetőségei
  A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai
  Az osztályozó vizsga szabályai
  Az iskolai osztályok, kollégiumi csoportok száma, a tanulók létszáma
  A 2017/2018 tanév térítési díjai, kedvezmények
  Az iskolai szóbeli vizsga témakörei a 8. osztályosok számára
  Az Oktatási Hivatal számára készített hivatalos felvételi tájékoztató
  Diákteljesítmény Elismerésének Szabályzata
  Az iskola vizsgaszabályzata
  Diákönkormányzat SzMSz
  Szülői közösség SzMSz
  Adatvédelmi Szabályzat
  Közalkalmazotti Szabályzat
  Gyakornoki Szabályzat
  Könyvtárhasználati Szabályzat
  Tornatermi Szabályzat
  Studióhasználati Szabályzat
  Informatika termek használati szabályzata
 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv
Salgótarjáni Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi Terve

  Önértékelési program_2015_2020
Önértékelési éves terv 2017-2018
  Fizika szóbeli érettségi vizsga 2018
   
Intézményi eredmények
  Iskolánk kompetenciaméréseinek eredményei 2017
Iskolánk kompetenciaméréseinek eredményei 2010-2016 

Az országos mérés-értékelés eredményei 2003-2009
Az országos mérés-értékelés eredményei 2010-2016
  A 2017. évi rendes érettségi vizsga eredményei
A 2016. évi rendes érettségi vizsga eredményei
A 2015. évi rendes érettségi vizsga eredményei
A 2014. évi rendes érettségi vizsga eredményei
A 2013. évi érettségi vizsgaeredmények
A 2012. évi érettségi vizsgaeredmények
A 2011. évi érettségi vizsgaeredmények
A 2010. évi érettségi vizsgaeredmények
A 2009. évi érettségi vizsgaeredmények
2005. évi mutatók 174 iskola között