Egy díj és ami mögötte van

Veres Pálné díjAz V. Nógrádi Megyenapon, szeptember 17-én Rétságon kerültek átadásra Nógrád Megye Önkormányzatának díjai, így Nógrád megye Veres Pálné díja is, melyet a névadó munkásságához híven a megye kiemelkedő pedagógus egyéniségei és közösségei kapják. A 2011. évi közösségi díjazott - a szülői közösség javaslatára - a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium pedagógus közössége.
A méltatás a következőképpen szólt: „ Az intézmény 60 éve Pásztó és környékének, Nógrád megyének és az észak-magyarországi régiónak ismert középfokú oktatást végző intézménye. Ismertsége és főként elismertsége az elmúlt 15-20 évben emelkedett országos és nemzetközi szintre, mely a jelenlegi pedagógus közösség kiemelkedő szakmai és pedagógiai munkájának köszönhető.

Az intézmény diákjainak nagyszerű végeredményei, érettségi_ és felvételi vizsgateljesítménye is bizonyítja az intézményben végzett példaértékű tehetséggondozó munkát. A nevelőtestület pedagógiai kultúrájának sokszínűségét mutatja a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás sikeressége, az országban is egyedülálló fejlesztések és innovációk.

Az intézmény küldetésnyilatkozatában megfogalmazottaknak megfelelően a pedagógusok a diákokkal és a szülőkkel együttműködve közös erkölcsi alapelveket vallva, mindegyik fél megelégedésére végzik munkájukat, melyben kiemelt szerepet szánnak az egyéni felelősségvállaláson, kötelességtudáson alapuló, céltudatos oktató-nevelő munkának.
A diákok a nevelőtestület minden tagjától a magyarság és az európaiság értékeit közvetítő versenyképes tudást, emberi mintát kapnak és olyan őszinte, becsületes és művelt emberek nevelődnek az intézmény falai között, akik évtizedek múlva is büszkék lesznek arra, hogy mikszáthos diákok voltak
. ”
Hány nemzedék munkája van ezen kitüntető elismerés mögött? Azoké, akik alapították a középiskolát Ágasváry Lajos igazgató úr vezetésével, majd azon pedagógusoké és vezetőké, akik oly sok nehéz év tapasztalataival megerősödve meghatározták a jövő iskolájának szerkezetét. Így indult el 1979-ben a postaforgalmi szakközépiskolai képzés ill. 1988-ban a magyar-francia kéttannyelvű gimnáziumi oktatás.
Azóta sok fejlesztő munkával, gyermekközpontú pedagógiával, odafigyeléssel és emberséggel sikerült olyan iskolát és kollégiumot kialakítani, amely jól felkészült diákokat indít el életpályájukon, olyan útravalóval, mely a rendszeres és szervezett munkával megszerzett tudás értékét, a felelősséggel megélt életet jelenti. Mikszáth Kálmán nyomán valljuk, hogy „Gyermekeim! A szerencsét ne keressétek léha álmokban, üres mesékben, ne keressétek a levegőben, kincses házak titkos rejtekeiben. A szerencse nem ott van. A szerencsének lakása a munka… Csupán ott lehet megtalálni.”