Palócföldi és kalotaszegi fiatalok

Szerző: Nagy Gabriella projektvezető

Beszámoló a HAT-17-03-2017-00135. számú Palócföldi és kalotaszegi fiatalok határtalan együttműködése c. projekt megvalósulásáról

A Határtalanul! pályázatnak köszönhetően 2017-ben egy újabb erdélyi középiskolával vette fel a kapcsolatot intézményünk. A bánffyhunyadi Octavian Goga Elméleti Líceum X.B osztálya lett a mikszáthos 11.A osztály partnere a Határtalanul! projekt megvalósításában. Azért erre az iskolára esett a választásunk, mert Pásztó testvértelepülésének, Körösfőnek a közelében található.

A program céljai a következők voltak: Palócföld és Kalotaszeg természeti és kulturális kincseinek megismerése a két utazás során, a nemzeti összetartozás erősítése a március 15-i és június 4-i közös megemlékezésekkel, valamint Körösfővel a testvértelepülési kapcsolat elmélyítése. Ezeket a célkitűzéseket elértük, hiszen a határon túli és inneni kirándulások alatt betekintést nyerhettek a diákok a két néprajzi tájegység értékeibe, ezeket videókon is rögzítettük, valamint a két megemlékezés során közösen idézhettük fel a magyar történelem sorsfordító eseményeit, illetve a pásztói diákok megélhették a kalotaszegi vendégszeretetet a körösfői március 15-i ünnepségen, majd pedig a bánffyhunyadi tanulók élvezhették a palóc vendéglátást a pásztói megemlékezést követően. 

A februári előkészítő foglalkozáson felidéztük a történelmi Magyarország felbomlásának történeti okait, megvizsgáltuk az etnikai viszonyok alakulását az utódállamokban, illetve megnéztük Trianon hatását a magyar irodalomban is. A romániai magyarok jelenéről és múltjáról beszélgettünk, majd a projektelemek megismerése következett. Az előkészítő szakaszban még a diákok felkészítését, motiválását célzó iskolai kiállítást szerveztünk Kalotaszeg bemutatása céljából, valamint kalotaszegi népviselet- és táncbemutatót tartottak a pásztó Muzsla néptáncegyüttes tagjai. 

Az 1. utazás során a pásztói diákok Kalotaszeg természeti és kulturális nevezetességeit járták be. Az első napon, március 13-án Nagyváradon megtekintettük Szent László szobrát és domborművét, illetve a székesegyházat. Majd Király-hágónál beléptünk a történelmi Erdély kapuján. Bánffyhunyadon a „cigodák” megtekintése után találkoztunk a partneriskola X.B osztályával, akik bemutatták iskolájukat és Kalotaszeg azon falvait és központját, ahonnan diákok érkeztek az osztályba. Majd elpróbáltuk a közös műsort. Az esti órákban pedig elfoglaltuk szálláshelyünket Tordaszentlászlón, Kalotaszeg keleti végén.  

Március 14-én, a második napon kiránduláson vett részt a pásztói csoport, Szent László nyomában átszeltük a Tordasi-hasadékot, majd a Tordai sóbányában ismerkedtünk az erdélyi sókitermelés múltjával, jelenével, aztán Kolozsváron megtekintettük a Szent Mihály székesegyházat, Mátyás király szobrát és szülőházát, a Babes-Bolyai Egyetemet, valamint a Farkas utcai református templomot. Mivel a mérai tájház zárva volt, így sajnos nem tudtuk megnézni „Cifra Kalotaszeg” tájházát.

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön együttesen emlékeztünk meg a Bélesi-tónál az egyik márciusi ifjú, Vasvári Pál életéről, halálának körülményeiről. Ebben segítségünkre volt a körösfői Péntek László, aki helytörténészként mutatta be a Rákóczi szabadcsapat utolsó csatáját a románokkal. Ezután Kalotaszentkirály tájházában ismerkedtek a pásztóiak Kalotaszeg néprajzi emlékeivel. Majd a bánffyhunyadi templom és az előtte állított kopjafapark megtekintése után a magyarországi csoport Pásztó város testvértelepülésén, Körösfőn vett részt az ünnepi megemlékezésen, ahol koszorúztunk is. A tipikusan kalotaszegi református templom meglátogatása után Vasvári Pál életútjának emlékeit tanulmányozhattuk a Körösfőn kialakított Vasvári Emlékszobában. 

Március 16-án, a negyedik napon először Torockó néprajzával ismerkedtünk a helyi múzeumban, majd az unitárius vallásról hallottunk érdekes előadást a helyi lelkésztől a templomukban, míg a csoport másik fele addig megmászta a Székelykövet. Majd Gyulafehérvár és Nagyenyed megtekintése következett. 

A zárónapon, március 17-én Kölcsey Ferenc szülőhelyeit kerestük fel, a tasnádi lelkész rendkívül magas színvonalú előadásában megismerhettük a költő születésének körülményeit, a születését jelző tábla kalandos történetét, illetve a helyi magyarság életkörülményeibe is betekintést nyerhettünk. Ezt követően Ady Endre szülőházát, s az ottani emlékkiállítást is megtekintettük. A határon túli kirándulást a nagykárolyi kastély meglátogatásával zártuk. 

Palócföld természeti és kulturális nevezetességeinek megismerése volt a 2. utazás célja, s ebből nem maradhatott ki a trianoni béke által elcsatolt területek meglátogatása sem. Az első napon, június 1-jén a határon túli diákok először Debrecen nevezetességeit csodálták meg, majd a Hortobágyi Nemzeti Parkon át jutottak el Pásztóra, ahol a pásztói iskola 11.A osztálya várta őket. Az iskola bemutatása és a projekttevékenységek áttekintése után Bátonyterenyén a szálláshely elfoglalása történt.

 A második napon, június 2-án a történelmi Nógrád vármegye megismerése volt a feladat: Somoskő várának a trianoni béke általi elszakítását hallgathatták meg a helyszínen a két iskola diákjai, majd Palócföld legnagyobb várát mászhatták meg Füleken, Alsósztregován Madách Imre életét és munkásságát illetően szereztek hasznos tudást a tanulók, főleg Az ember tragédiája c. műben mélyülhettek el. Majd az egykori megyeszékhelyen a Palóc Múzeumban megtekinthették a palócság néprajzi értékeit. 

A harmadik napon, június 3-án Budapest volt az úri cél, ahol egy exkluzív parlamentlátogatáson vehettek részt a diákok, majd Óbuda történelmét ismerhették meg az ókori római időktől kezdve a törökkorig bezáróan. Egy kis plázázás jelentett felüdülést a komoly történelmi séta után.

Június 4-én a Világörökség részét képező kis palóc falu, Hollókő várát és jellegzetes épületeit járták be, s ezt követően Pásztó történelmi magját tekinthették meg a vendégek. Délután a két iskola tanulói közösen vettel részt a városi megemlékezésen, ahol egy-egy tanuló versével járult hozzá a trianoni béke emléknapján tartandó műsor ünnepélyes hangulatához. A nemzeti összetartozás jegyében a Magyar Összetartozás Fogadalmi Hely meglátogatása zárta a napot, ahol a Pásztói Patrióták látták vendégül az erdélyi csoportot.  

A zárónapon Eger történelmi emlékeinek felkeresése volt a program, majd a diákok hazautaztak Kalotaszegre. 

Június 8-án értékelő órán zártuk a projektet. Megtekintettük a programelemek alatt készített fotókat, videókat, s felidéztük a legszebb és legjobb élményeket, amelyeket meg is osztottunk egymással. A kötetlen beszélgetés során összegeztük a program eredményeit, tapasztalatait, hasznosságát. Majd az értékelő szakaszban az osztály küldöttsége iskolánk 9.F osztályának népszerűsítette a Határtalanul! programot. 

A projekt záró elemeként rendeztük meg iskolánkban június 15-én a hagyományos Diáknapon a Nemzeti Összetartozás – Határtalanul! témanapot az egész iskola számára. A tanulók több állomáson mérhették össze tudásukat, ügyességüket pl. rovásírást dekódoltak, a határon túli és inneni nevezetességekkel kapcsolatosan oldottak meg feladatokat, kiderült, hogy kik teljesítették a legjobban a Szent László próbát, s kik az iskola legjobb szakácsai. 

A Határtalanul! program célja, hogy a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok csereutazásokon keresztül  alakítsanak ki egymással személyes kapcsolatokat,  és a hasznos termékek közös készítése által ezek el is mélyüljenek. Ez a projekt ebben az értelemben is sikeresnek számít, hiszen számos barátság születetett a két utazás során határon inneni és túli fiatal között.  

Köszönjük szépen a projekt pénzügyi támogatását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, továbbá a megvalósításban nyújtott segítséget a körösfői Péntek Lászlónak, Sasfalusi Gábornénak, a pásztói kollégiumi nevelőtanárának, valamint a kedves vendéglátást a Magyar Összetartozás Fogadalmi Hely Baráti Körének, s az igényes fotó- és videódokumentációt Dézsi Ákosnak, Fekete Dávidnak, Kriston Péternek, Kucsik Martinnak, Sulyok Reginának, Zorkóczy Ferencnek.

Találatok: 184