Pedagógus Nap 2017

Szerző: Herczegné Varga Ilona

Nádiné Nagy Márta tanárnő kitüntetése

Az idei Pedagógus Nap több szempontból is különleges volt iskolánk tanárai számára. Nagy örömünkre a diákok kis műsorral köszöntötték tanítóikat: Péter Rebeka (11.f) Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című művéből mondott el egy részletet, majd Marschalkó Réka (11.f) és Előházi Emese (11.f) énekelt két szép népdalt illetve Felsöldi Árpád (9/kny.f) és Tóth Valter (9.f) saját versével mondott köszönetet a pedagógusok eddigi munkájáért.
Megtisztelte jelenlétével ünnepségünket Simon Tibor, a Salgótarjáni Tankerületi Központ igazgatója, aki átadta Nádiné Nagy Márta kolléganőnknek a Miniszteri dicsérő oklevelet és Herczegné Varga Ilona igazgató asszony méltatta tanárnő pedagógiai munkásságát.


Nádiné Nagy Márta 30 éve dolgozik iskolánkban, a Mikszáth Kálmán Líceumban angol nyelv és irodalom szakos tanárként. Pályáját ebben az iskolában kezdte, ahol nem csupán szaktanárként, hanem osztályfőnökként és munkaközösség-vezetőként is tevékenykedik. Töretlen hívatás- és gyermekszeretet jellemzi pályáját. Nem csupán arra törekszik, hogy diákjai minél jobban és helyesebben elsajátítsák az angol nyelvet, hanem segít nekik abban, hogy tetteikért felelősséget vállalni tudó, kapcsolataikban igaz emberként viselkedő, helyes értékrend szerint élő felnőtté váljanak és így éljék meg mindennapjaikat is.
Pedagógusként, szaktanárként elért sikerei, eredményei azt bizonyítják, hogy az elhivatottsággal, nagy kitartással és segítőkészséggel végzett munka meghozza a gyümölcsét: több száz fiatal köszönheti neki nyelvvizsga-bizonyítványát, emeltszintű érettségi vizsgáját – összességében a nagy szókinccsel és helyesen beszélt angol nyelvtudását és civilizációs ismereteket.
Időt, energiát, fáradtságot nem nézve szervezi az angol nyelvi iskolai programokat, projekt napokat és heteket, az angliai tanulmányutakat, versenyeket és megmérettetéseket, melyek során diákjai nemcsak nyelvi tudásukat pallérozhatják, hanem az angolszász kultúra sok elemével ismerkedhetnek meg és szerezhetnek értékes tapasztalatokat.
Végzett munkájának nagy értéke, hogy nem magányos farkasként végzi azt, hanem kollégáival együttműködve, a feladatvégzést koordinálva, a gyerekek tanulását segítve.
Az önképzés terén is példát mutat tanítványainak és kollégáinak, hiszen az egyetemi diploma megszerzése mellett, hazai és külföldi szakmai továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt. 
Pedagógusként és középvezetőként kollégáival és diákjaival a tiszteleten, megértésen és szereteten alapuló kapcsolatot épített ki, mely segít a közösség helyes és követendő értékrendjének kialakításában.

Emberi értékei és pedagógiai munkája példaként állhat az őt követő generáció tagjai számára.

 

Tóth Valter: Ahogy régen tanultam

Egy új nap megint, az óra csörren
Látszik a fény, mit a nap újra fölken
Forr a tea, a pirító zörren
Sok ember kel fel összetörten

Fejlett a világ, nagy lett a tudás
Az út szélén zenél egy skót dudás
Az utcán sétál sok iskolás
Kiket tanítani nem volt kis dobás

Sokszor az ember fel sem fogja
Mennyivel több is lenne a gondja
Anélkül ki az anyagot mondja

Az ács, aki éppen a tetőt bontja
A hegesztő, kinek erős a csontja
A pék, aki reggel süti a kenyeret
A rendőr, aki éppen otthon tereget
Az óvónő, aki gyereket terelget
Az atléta, ki súlyokat emelget
Mind tudja, hogy kell, aki nevelget
Még ha sokszor is feleltet

Mérges, ha nem fog a táblafilc
De bölcsebb tankönyv nála nincs
Van, hogy ő is nevet, ha egy gyerek nevet
És tudja az összes gyereknevet
Ha kell az emberi tudomány titka
Kell, aki mindezt megtanítja

Hisz
Ki mondja meg, hogy mi az, hogy ige
Milyen szerkezet a forró pite
Kitől tudom meg mi az a rím
Mennyivel osszam a számot, ha prím
Kitől hallom mi az a névmás
Hogy Néró császár nem volt tréfás
Mik a savak meg a bázisok
Hogy keletkeztek a gránitok
Megtudni milyenek a fókák
Hogy nem csak egy bon-bon Mozart
Megtanulni más nyelveket
Matematikai elveket
És szőni a jövőre terveket…

Van, ahol viszont megáll a tudomány
Van miről nem beszél sok száz iromány
Egy régi könyv mi hallatja szavát
Megismerné-e a Mennyei Apát
A világon élő legjobb tanárt
Sok ajtó előtte összezörren
Pedig vele ember nem kel fel összetörten

Ekkor felvillannak a régi diák
Újra ott ül a padban a régi diák
Érzi még mindig a szívbeli hiányt
De már nem követi el az édeni hibát
És megszólítja az égbeli Királyt

Diákként nem is értjük talán
Milyen áldás, hogy van még tanár
És majd írnak tán róla a lapunkban
Úgy, ahogy régen tanultam

Találatok: 867