Csohány Kálmán önvallomása

Csohány Kálmán önvallomásaCsohány Kálmán "Pásztón születtem 1925-ben. Salgótarjánban érettségiztem 1944-ben.
1944-45-ben fakitermelésen dolgoztam a csiki havasokban. 1945-46-ban vasúti pályamunkás voltam Pásztón, 1946-47-ben szénbányász Nagybátonyban.

A helyek és évszámok jelzik azt a gyermek- és fiatalkort, melyek a továbbiakban meghatározták egész életemet és minden munkámat.
1947-ben felvettek a Képzőművészeti Főiskolára, 1952-ben diplomát szereztem. Mestereim voltak: Hincz Gyula, Ék Sándor, Koffán Károly és a fájdalmasan korán eltávozott Konecsni György.
1952-től kezdve rendszeresen részt veszek grafikusként hazai és külföldi kiállításokon. Munkásságomat a legtöbb művészeti kritikus a hazai folklorisztikus irányzathoz kapcsolja. Nem tiltakozom ellene, de nem is értek egyet vele.
Nem tartom magamat folklór művésznek. Én az embereket szeretném megközelíteni. Életüket, érzelmi világukat szeretném a magam eszközeivel ábrázolni. Ehhez a fent idézett gyermekkor szolgál segítségül. Szűkebb hazám embereit ismerem jól, de úgy érzem, hogy az ő örömük vagy bánatuk papírra, vagy rézlemezre vetésével egyetemes emberi magatartást közelítek meg. Ez a legfőbb célja és értelme munkáimnak."

(1970) GYULA, DÜRER-TEREM kiállítási katalógus